Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Bandırma körfezinin en güzel köyü Tatlısu - Bezrah
   
MENÜ
  ANA SAYFA
  TATLISU KÖYÜ TANITIM
  Tatlısu'nun Ekonomik Değerleri
  Tatlısu'ya Ulaşım
  Tatlısu'da Turizm
  Tatlısu'da Konaklama
  Tatlısu Köyü Önemli Telefonlar
  Tatlısu'nun Tarihi
  Kapıdağ ve Yarımadası
  => Kapıdağ Tarihi
  => Kapıdağ'ın Özellikleri
  => Kyzikos Antik Şehri - Bilimsel bir çalışma
  => Kapıdağ Yarımadası Gezi ( Milliyet)
  => Bezrah
  => Kral Kyzikos ve Altın Postun peşindeki Argonotlar
  => Kyzikos Antik Şehri
  => Bisikletle Kapıdağ turu
  => Erdek'in Kurtuluşu
  Okulumuz
  Tatlısu Esnafları
  Dışarıdaki Tatlısulular
  Tatlısu'da Yaşam
  Tatlısu Görsel ( Fotoğraf Galerileri , Video vb.)
  Faydalı Makaleler
  Yalnızkartal Konuştu
  Büyük Kral Kyzikos’ un Ölümü
  Atatürk Köşesi
  Tatlısu Folkloru Sayfası
  Tatlısu Fotoğraf Galerileri
  Sizden Gelenler - Mektuplar
  Tatlısu Web Ziyaretçi Defteri
  Bize Ulaşın
  Tatlısu ile ilgili Linkler
  Güzel Linkler
  Vefat - Doğum
  Tatlısu * 41* MARKET
  Ziyaretçi \"Tık\"ları
  Çevreci

 
Bezrah

Coğrafya bakımından varılan bu sonuç üzerine, Kapıdağ'ı ile anakara arasındaki şeridin ne zaman meydana geldiği, yani Arktonnesos' un ne vakit yarımada durumunu aldığı münakaşa olunabilir.

Bu değişikliğin çok eski çağlarda başladığı anlaşılıyor. M.Ö. V ve VI ncı yüzyıllar arasında yaşayan coğrafyacı ve denizci Skîlaks (Scy-lax) bu çevredeki şehirleri sayarken « ve Kyzikos (Kîzikos), berzahta, berzahı ka­patarak» (*) diyerek açıkça berzah tâbirini kullanmakta, dolay isiyle kendi zamanında şehrin bir yarımada üzerinde bulunduğunu belirtmek­tedir

Ondan sonraki yazarlardan Apollonios Rhodios burasını ada olarak anmaktadır. Milâttan önce birinci yüzyılda yaşayan Lâtin şairi Pro-pertius, açık olarak berzah (isthmus) ile birlikte buradan akan su­yun, yani kanalın varlığından bahsetmekte , Mîlât sırasında yaşamış bulunan diğer bir Lâtin şairi Ovidîus ise Kyzikos'u  «P r o p o n t i s ağızları ile birleşmiş» şeklinde, daha müphem surette tasvir etmektedir.

Birinci yüzyıl coğrafyacısı Pomponius Mela, Kyzikos'u yarımadanın boynunda, Slefanos Bîzantİos da onu yarımadanın üstünde göstermekte), yani her ikisi de şehrin bulunduğu mevki hakkında yarımada tabirini kullanmaktadırlar.

Kyzikos  hesabına  bayındırlık  işleriyle  görevli  Bakhios tarafından Poscidon'a yapılan bir ithaf da Arktonnesos'un bir kanalla adaya çevrilmiş bir yanmada olduğunu açıklamaktadır.Bunlara karşılık Plinius, Arktonnesos'a ada (insula) demekte ve berzahtan bahsetmemekledir.

Strabon da Kyzikos'u, Propontis'in kıtaya iki köprü ile bağlı bir adası olarak tarif etmekte ve kitabının başka yerinde Propontis'in sö­zünü ederken «Burada Kyzikos adası ve çevresinde diğer bir çok adalar göze çarpar» diyerek Kyzikos'u açıkça ada olarak isimlendirmektedir.Aristeides tarafından M. S. 167 yılında Kyzikos lulara hitaben verilen bir söylevde hatip, Kyzikos hakkında hem ada ve hem de yarımada tâ­birini kullanmakta ve köprülerle setler kaldırılırsa Kyzikos'un bir ada olacağını söylemektedir.

Kimi açık, kimi belirsiz olan bu eski belgeler bize, şimdiki berzahın 2500 yıldan fazla bir zamandan beri bugün ki manzarasına pek yakın bir görünüşte olduğunu bildirmekte ise de daha evvelki vaziyet hakkın­da kesin bir bilgi vermekten uzaktır. Th. Reinach gibi Kyzikos'un yarım­ada olduğunu ve sonradan suni olarak karadan ayrıldığım iddia edenler daha ziyade tarih çağları içindeki durumu göz önünde bulundur­maktadırlar.

Bu iddialara mukabil Hasluck, Aııaksimenes'in Arktonnesos'a ada dediğini naklederek mitologyadaki tafsilâta da uygun düşmesi sebebiyle bu fikri benimsemektedir. Hemen bütün yeni yazarlar ve arkeolok-lar da bu kanaattedirler.

Jeolojik katiyet gözden uzak tutulsa bile, tarihten önceki zamanlar­da, hattâ tarih çağlarının basında Arktonnesos'un karaya çok yakın bir ada halinde bulunduğu hakkındaki bu inanca katılmak için yüksekçe bir yere çıkıp berzaha bakıvermek kâfidir.

Kaynak : İnternetten derlenmiştir , kaynak bilinmemektedir .

   
Bugün bizi ziyaret eden 1 ziyaretçiye teşekkür ederiz.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Copyright © Tatlisukoyuweb.tr.gg (2008/2009)